Księgowość

- ewidencja ryczałt

- książka przychodów i rozchodów

- księga rachunkowa

Zakres usług:

Kadry i płace

- listy płac

- deklaracje ZUS

- akta osobowe pracowników

Wnioski o zwrot VAT

od zakupionych materiałow

budowlanych

Wnioski kredytowe

i biznes plany

Umowy cywilno-prawne

Zeznania roczne

Zapraszamy

tel. 87 610 64 85

 

e-mail rachcom@interia.pl

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 15e